Architekt Konin

Biuro Architektoniczne Konin PRO

tel. 602 620 835

architekt@konin.pro

ul. Aleje 1-go Maja 12/18


Właściciel biura mgr inż. Bartosz Intrys


Oferta


Projekty Architektoniczne

 • projekty zabudowy mieszkaniowej,
 • projekty zabudowy gospodarczej,
 • wykonywanie projektów termomodernizacji i kolorystyki budynków,
 • projekty budynków usługowych.


Rozbudowa i przebudowa budynków

 • rozbudowa budynku istniejącego,
 • przebudowa budynku istniejącego,
 • zmiana sposobu użytkowania.


Uzyskanie pozwolenia na budowę

 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • uzgodnienia formalno – urzędowe.


Inwentaryzacje

 • pomiary rzeczywiste inwestycji,
 • przerysowywanie rysunków technicznych,
 • przerysowywanie gotowych dokumentacji projektowych,
 • edycja projektów technicznych.


Projekty indywidualne

 • projekty domów,
 • projekty przebudowy, rozbudowy,
 • projekty budynków usługowych.


Wizualizacje 3D

 • wizualizacje domów,
 • wizualizacje ogrodów,
 • wizualizacje budynków.