Architekt Konin

Biuro Architektoniczne Konin PRO

tel. 602 620 835

architekt@konin.pro

ul. Aleje 1-go Maja 12/18


Właściciel biura mgr inż. Bartosz Intrys


Adaptacje

Wykonujemy adaptacje projektów gotowych

Jeśli posiadają już Państwo, zakupiony w biurze architektonicznym, gotowy projekt typowy, to następnym OBOWIĄZKOWYM etapem jest jego adaptacja.
Adaptacja projektu typowego, to sprawdzenie możliwości lokalizacji danego obiektu budowlanego na konkretnej działce budowlanej i dostosowanie go do warunków lokalnych, które są podyktowane zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Oferujemy Państwu pełne usługi w zakresie adaptacji projektu typowego do warunków lokalnych, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. W zakres adaptacji wchodzą m.in.: wprowadzenie zmian w projekcie, wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dostosowanie fundamentów do miejscowych warunków gruntowych, pomoc w załatwieniu wszelkich formalności oraz ostatecznie uzyskanie pozwolenia na budowę.